Biznes plan, jako niezbędny dokument przy ubieganiu się o dofinansowanie projektów z funduszy unijnych

Zdecydowana większość wniosków składanych celem uzyskania dofinansowania projektów z funduszy unijnych, związane jest z koniecznością przygotowania biznes planu. Przygotowując jednak biznes plan Poznań, należy pamiętać o tym, że jego struktura powinna być zgodna z wymogami obowiązującymi dla konkretnego programu operacyjnego.

Konstrukcja biznes planu

Zdecydowana większość wniosków składanych celem uzyskania dofinansowania projektów z funduszy unijnych, związane jest z koniecznością przygotowania biznes planu

Autor zdjęcia: Unripe Content

Bardzo istotnym jest, by przed przystąpieniem do opracowania biznes planu zapoznać się z podstawowymi zasadami dotyczącymi jego konstrukcji.

Struktura biznes planu obejmuje moduły, których treść może być mniej, lub też bardziej lub rozbudowana. Standardowy, najczęściej spotykany biznes plan Poznań powinien zawierać w sobie następujące moduły:

  • krótkie wprowadzenie, w którym szczególny nacisk kładzie się na podstawowy cel biznes planu,
  • opis oferowanych produktów, bądź też usług,
  • przedstawienie sytuacji wewnętrznej i zewnętrznej przedsiębiorstwa (przeprowadzenie analizy strategicznej firmy),
  • analiza konkurencji,
  • przedstawienie wyników analiz marketingowych, w tym badania rynku, strategii marketingowej, etc.,
  • przedstawienie planu działań produkcyjnych i marketingowych,
  • prognozę zamierzonych do osiągnięcia efektów finansowych,
  • przedstawienie informacji na temat kadry kierowniczej i pracowników firmy, a także jej struktury organizacyjnej,
  • przedstawienie sposobów kontroli realizacji założonych celów.