Biznes plan, jako trzy kroki

Przyjmuje się w literaturze przedmiotu (studia ekonomiczne), że biznes plan Poznań jest podstawowym dokumentem wspomagającym zarządzanie przedsiębiorstwem. Jest to założenie jak najbardziej słuszne, wymaga jednak krótkiego rozwinięcia. Otóż: każdy biznes plan Poznań wspomaga działalność firmy. To ważne słowo – wspomaga - zawiera w sobie trzy kroki:

  1. W dobie rynkowej gospodarki globalnej (światowego obrotu towarów, usług, finansów), biznes plany powstają bilateralnie, środowiskowo, jednorazowo

    Autor zdjęcia: Mike Warot

    Konkretyzuje koncepcje strategiczne i taktyczne przedsiębiorstwa;

  2. Ustala sposoby, metody, zasady, konieczności, sprawności i niezawodności osiągania celów strategicznych i taktycznych (uwzględniających tzw. sferę ograniczeń, czyli np. zmiennych rynkowych);
  3. Kontroli realizacji strategii i taktyki.

Oto trzy kroki, które stanowią o istocie biznesowego planowania.

Strategia i taktyka

Nie ma biznes planu bez tych czynników nie ma, zatem przedsiębiorstwa bez nich. Strategia, to sfera wszelkich możliwych planów, założeń, rysunków – jednym słowem idealizmu. Taktyka, to ich realizacji – jednym słowem realizmu.
Mamy, zatem filozoficzne podstawy ekonomii, tzn. filozoficzne podstawy planowania biznesowego: od idealizmu do realizmu. W środku tej stawki znajdują się banki i instytucje finansowe, które nie potrafią planu biznesowego zrozumieć (uruchomić kredytu), gdy idealizm nie będzie wyrażony krótko i jasno, a tym samym, realizm działania przedsiębiorstwa nie dojdzie do skutecznego rad sposobu, gdy idealizm nawali.

Nie ma międzynarodowego biznes planu

To bardzo ważny postulat. W dobie rynkowej gospodarki globalnej (światowego obrotu towarów, usług, finansów), biznes plany powstają bilateralnie, środowiskowo, jednorazowo. Ciekawy wynika stąd paradoks: od maleńkości do wielkości, przez banki, które nic nie wytwarzają. Obrót towarowo-usługowy ma zasięg światowy, kontynentalny, a biznes plan Poznań, bez którego produkcji na skalę świata nie ma, ma tylko zasięg punktowy, lokalny. Nikt nie stworzył dotąd międzynarodowego biznes planu, choć wszystko jest już międzynarodowe: zasady zarządzania, planowania, finansowania, przepływu kapitału, dystrybucji dóbr (towarów i usług). Wszystko globalne, międzynarodowe, dynamiczne, spektakularne, markowe, tylko planista, dajmy na to Obywatel U, siedzi sobie spokojnie w biurze i myśli. Wszak: myśl, co robisz!

W ten sposób biznes plan Poznań Yamachy i biznes plan Kiszony Ogórek S.A. mają ten sam walor – wewnętrznie jasny język planu i zewnętrzne oddziaływanie na klienta. Oto konieczność braku umiędzynarodowienia planów biznesowych, wszystkich typów.