Biznes plan w ubieganiu się o środki unijne

Dawniej niewiele firm zadawało sobie trud związany z przygotowywaniem swoich biznes planów. Obecnie, posiadanie tego rodzaju opracowania jest wręcz koniecznością, zwłaszcza w przypadku, gdy organizacja zamierza pozyskać zewnętrzne finansowanie dla swoich projektów, w tym szczególnie, gdy mają być to środki unijne. Biznes plan w takim przypadku musi być przygotowany w odpowiedni sposób (więcej: http://www.strategor.pl/biznesplany/), gdzie zwłaszcza jego struktura musi być zgodna z wymogami obowiązującymi przy konkretnym Programie Operacyjnym, z którego przedsiębiorca zamierza pozyskać środki.

Jak powinna wyglądać konstrukcja biznes planu?

Zanim przystąpi się do opracowywania biznes planu, warto zdawać sobie sprawę, że poza kwestiami merytorycznymi, bardzo istotna jest jego konstrukcja

Autor zdjęcia: Hubert Burda Media

Zanim jednak przystąpi się do opracowywania biznes planu, warto zdawać sobie sprawę, że poza kwestiami merytorycznymi, bardzo istotna jest jego konstrukcja. Tego rodzaju opracowanie nie może być przygotowane, bowiem w dowolny sposób. Dobry biznes plan Poznań musi składać się z pewnych modułów. Treść wchodząca w skład każdego z nich jest mniej, lub też bardziej rozbudowana – wszystko zależy od tego, jakie są potrzeby przedsiębiorcy i w jakim celu dokument ten jest opracowywany.

Standardowo, w biznes planie powinny znaleźć się następujące moduły:

  • Wprowadzenie – opracowując wprowadzenie należy zadbać o to, by nie było ono zbyt długie i szczegółowe. Główny nacisk kładzie się tu na przedstawienie podstawowego celu opracowywanego biznes planu;
  • Przedstawienie i opis oferowanych przez przedsiębiorcę produktów, lub usług – wymienienie ich najważniejszych cech, wraz z wykazaniem jak plasują się one na tle konkurencyjnych towarów, lub też usług i kto jest ich głównym odbiorcą;
  • Zawarcie informacji na temat kadry kierowniczej i pracowników firmy, a także jej struktury organizacyjnej – zamieścić należy tu również informacje o tym, kto posiada jakie kwalifikacje, uprawnienia, etc.;
  • Przedstawienie sytuacji wewnętrznej i zewnętrznej, w jakiej znajduje się organizacja – to uszczegółowiona analiza strategiczna przedsiębiorstwa skoncentrowana na obszarach, których dotyczy sporządzany biznes plan;
  • Przedstawienie i analiza działającej w tej samej branży konkurencji – należy tu uwzględnić mocne i słabe strony, oszacować jej udział w rynku, osiągane dochody, etc.;
  • Przedstawienie wyników analiz marketingowych – zamieścić należy tu również badania rynku, na którym działa firma, przedstawić strategię marketingową, etc.;
  • Przedstawienie planowanych działań dotyczących produkcji (w przypadku wytwarzania towarów);
  • Przedstawienie planowanych działań marketingowych;
  • Przedstawienie prognozy zamierzonych efektów finansowych wraz z horyzontem czasowym, w którym ma to nastąpić;
  • Przedstawienie sposobów kontroli realizacji założonych do zrealizowania celów.