Co należy zrobić, by móc skorzystać z kredytu technologicznego?

Kredyt technologiczny, to niewątpliwie prawdziwa gratka dla przedsiębiorców z sektora mikro, małych i średnich firm. Aby móc jednak skorzystać z tej jakże atrakcyjnej formy wspierania innowacji technologicznych w polskich przedsiębiorstwach, przede wszystkim należy znaleźć bank, który ma podpisaną umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego o udzielania kredytu na innowacje technologiczne. Z oczywistych względów, w pierwszej kolejności warto wybrać się do swojego banku, w którym posiada się rachunek i historię kredytową. Najprawdopodobniej bowiem tam najszybciej zostanie zweryfikowany nasz wniosek o udzielenie kredytu na realizację inwestycji technologicznej i szybciej dostanie się promesę kredytową na korzystnych warunkach. Naturalnie, nic nie stoi również na przeszkodzie, by szukać oferty w innym banku. Niezależnie więc gdzie, ważne jest by:

Kredyt technologiczny, to niewątpliwie prawdziwa gratka dla przedsiębiorców z sektora mikro, małych i średnich firm

Autor zdjęcia: danielfoster437

  • zacząć myśleć o tym projekcie możliwie jak najwcześniej, 
  • właściwie przygotować wniosek, odnosząc się w nim do wszystkich kwestii wynikających z kryteriów programowych i ustawowych.

Wówczas, z pewnością proces decyzyjny przebiegać będzie zdecydowanie szybciej.

Premia technologiczna

Drugi krokiem, którzy należy powziąć jest aplikowanie do Banku Gospodarstwa Krajowego o przyznanie premii technologicznej. Harmonogram dotyczący ogłaszania konkursów znaleźć można na przykład na stronie internetowej Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju. W latach wcześniejszych wnioski w formie papierowej przesyłali również doradcy z banków komercyjnych. Od tego roku nastąpiły w tym zakresie zmiany i to przedsiębiorcy sami składają aplikacje przez elektroniczny generator wniosków. W ten sposób można również przesyłać część dokumentów, na przykład biznes plan Poznań (o czym także pod linkiem: http://www.strategor.pl/biznesplany/), czy też promesę kredytu. Generator wniosków stworzony został w celu ułatwienia działania wszystkim uczestnikom procesu, a tym samym – do przyspieszenia oceny składanych przez przedsiębiorców projektów.

Ocena wniosku

Ostatnim, trzecim krokiem jest ocena wniosku. Złożone dokumenty pod względem formalnym sprawdzane są częściowo przez generator, natomiast za przeprowadzenie oceny merytorycznej odpowiada panel zewnętrznych ekspertów z danej dziedziny. Oceniane wnioski są rankingowane, najwyżej na liście znajdą się wdrożenia najnowszych i najbardziej innowacyjnych technologii, a na końcu te najmniej atrakcyjne. Dodatkowe punkty przyznawane są inwestycjom, które wpisują się w Krajowe Inteligentne Specjalizacje oraz tym, które posiadają walory o znaczeniu prośrodowiskowym. Ostateczna decyzja czy przedsiębiorca otrzyma premię technologiczną, czy też nie jest przeprowadzana w ciągu maksymalnie dziewięćdziesięciu dni.