Czy istnieje standardowy, dobry dla wszystkich biznes plan?

Normalny, typowy biznes plan Poznań, utworzony zgodnie z radami ekspertów, zawiera w sobie standardowy zestaw elementów. Co oczywiste, sam format i szkic planu biznesowego zmieniają się oczywiście w zależności od potrzeb, ale generalnie rzecz biorąc, biznes plan zawiera w sobie standardowe składniki takie jak opis:

  •  firmy,
  •  produktu lub usługi,
  •  rynku,
  •  prognoz,
  •  zarządu
  •  i analizy finansowe.

Aktualna sytuacja

Normalny, typowy biznes plan Poznań, utworzony zgodnie z radami ekspertów, zawiera w sobie standardowy zestaw elementów

Autor zdjęcia: Heisenberg Media

Twój biznes plan Poznań zależy tak naprawdę przede wszystkim od twojej specyficznej sytuacji. Na przykład, jeżeli tworzysz plan biznesowy wyłącznie do użytku wewnętrznego (czyli z założenia nie do wysyłania inwestorom czy też bankom), nie jest wymagane załączanie wszystkich szczegółów „tła” twojej firmy i planowanego przedsięwzięcia, które przecież bardzo dobrze znasz.

Co powinno się znaleźć w biznes planie?

Tak, jak pisaliśmy wcześniej – bardzo istotne jest to, by biznes plan był dopasowany do jego odbiorcy (kilka wskazówek: http://www.pfp.com.pl/fmeuo_jak_napisac_biznes_plan.htm). I tak na przykład opis grupy zarządu jest bardzo ważny dla inwestorów, podczas gdy historia finansowa firmy jest ważniejsza dla banków. Należy więc spełnić kryterium, by biznes plan odpowiadał swojemu przeznaczeniu.

Co jest najważniejsze w biznes planie?

O tym, co jest najważniejsze w biznes planie, zależy tak naprawdę od konkretnego przypadku, ale najczęściej jest to:

  •  analiza płynności finansowej 
  •  i konkretne szczegóły wdrażania planowanego przedsięwzięcia.

Płynność finansowa jest dla firmy zarówno istotna, jak i niezmiernie trudna w praktyce do utrzymania. Gotówka jest bowiem dość często mylnie rozumiana jako dochód, a to przecież kompletnie inne zagadnienia. Pamiętać należy o tym, że dochód nie gwarantuje przecież gotówki w banku. Jak pokazuje praktyka, wiele zyskownych przedsiębiorstw upadło, właśnie z powodu kłopotów z płynnością finansową. To po prostu nie jest intuicyjne i nie mając wglądu w księgi i rachunek bankowy firmy ciężko jest tak naprawdę określić w jakiej jest ona kondycji.

Szczegóły wdrażania z kolei są tym co sprawia, że plany i założenia się materializują. Musimy pamiętać, że nawet najbardziej błyskotliwa strategia i pięknie ułożone dokumenty z planami są tylko teorią do momentu, kiedy nie rozdzieli się odpowiedzialności z danymi i budżetem. Przy działaniach takich należy kierować się zasadą – podążaj zgodnie z nimi, a osiągniesz rezultaty na których Ci zależy. W końcu nadrzędnym celem każdego ze sporządzanych biznes planów jest tak naprawdę osiągnięcie założonych rezultatów i udoskonalenie firmy.