Czy trzeba opracować biznesplan ubiegając się o dotację z Urzędu Pracy?

Dotacje dla firm stanowią szansę na zaistnienie na rynku dla sporej grupy przedsiębiorczych Polaków (więcej: http://www.strategor.pl/) . Z natury jesteśmy narodem kreatywnym, choć nie od dziś wiadomo, że nie lada problemem dla wielu z nas jest pozyskanie środków, skądinąd niezbędnych do rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej. Środki te i to, co istotne, w bezzwrotnej formie zapewnić nam mogą dotacje. Dlatego też warto dołożyć wszelkich możliwych starań, by móc je uzyskać.

Biznesplan a wniosek o dofinansowanie

Dotacje dla firm stanowią szansę na zaistnienie na rynku dla sporej grupy przedsiębiorczych Polaków

Autor zdjęcia: sachac

Przedsiębiorca decydujący się na złożenie wniosku o przydzielenie mu dotacji, zobowiązany jest do tego, by dołączyć do niego także szczegółowo opracowany biznesplan (szczegóły tutaj: http://poradnik.wfirma.pl/-vademecum-poczatkujacego-przedsiebiorcy-czyli-jak-napisac-dobry-biznesplan). Z wymogu tego nie jesteśmy zwolnieni nawet wówczas, gdy nie zawsze znajduje się on na liście wymaganych przez urząd pracy dokumentów. Jego załączenie z pewnością wpływa korzystnie na wizerunek wnioskodawcy i znacząco zwiększa jego szanse na pozyskanie dotacji. Poza tym przybliża przyjmującym wniosek profil działalności danego przedsiębiorcy, dzięki czemu łatwiej jest mu dokonać decyzji o tym, czy warto powierzyć mu środki, czy może korzystniej dofinansowanie udzielić komuś innemu.

Dodatkowo, warto również wspomnieć o tym, że dobrze przygotowany biznesplan przydaje się bardzo również samemu przedsiębiorcy. Pozwala on, bowiem lepiej zorganizować prowadzenie danej firmy. Opracowanie biznesplanu skłania, bowiem do tego, by dokonać weryfikacji wielu założeń i oceny ich realnego oddziaływania na firmę. Działania te pozwalają przedsiębiorcy ujrzeć firmę wielopłaszczyznowo i realnie ocenić jej szansę na powodzenie na danym rynku. Jest to nieocenione, zwłaszcza, gdy dopiero zamierzamy wcielić w życie dane działania. Identyfikacja zagrożeń jest, bowiem pierwszym krokiem ku temu by się z nimi uporać.