Fast Track to Innovation – realne wsparcie dla sektora B+R

Szybka ścieżka, z angielskiego Fast Track to Innovation , jest akcją pilotażową zaplanowaną na lata 2015 -2016. Przewidziane jest, że w ramach tego konkursu, Komisja Europejska będzie wspierała od 50 do 70 projektów rocznie. Szybka ścieżka przeznaczona jest do wspierania zaawansowanych i wyspecjalizowanych rozwiązań z sektora B+R powiązanych między innymi z:

 • ich zaawansowanym testowaniem,
 • działaniami związanymi z wyznaczaniem nowych standardów,
 • demonstracją i pilotażem,
 • walidacją w warunkach rzeczywistych,
 • walidacją i certyfikacją w odniesieniu do obranego modelu biznesowego.

Kto może stać się beneficjentem wsparcia?

Szybka ścieżka, z angielskiego Fast Track to Innovation , jest akcją pilotażową zaplanowaną na lata 2015 -2016

Autor zdjęcia: Fortune Conferences

Szybka ścieżka stworzona została do tego, by wspierać wszelkie innowacje, zarówno te wykazujące wysoki potencjał do wdrożenia na rynku, jak i te, które mają duże szanse na odniesienie sukcesu.
Warto tu wspomnieć, że inicjatywa ta nie jest zawężona – dotyczy pomysłów realizowanych w dowolnym obszarze technologii. Skorzystać z niej mogą wszystkie podmioty prawne działające na obszarze Unii Europejskiej i w krajach zrzeszonych w ramach Programu Horyzont 2020.

Terminy składania wniosków

Pierwszy nabór wniosków mamy już za sobą. Skończył się 15 marca 2016 roku. Organizowane będą jednak kolejne nabory w terminie:

 • 1 czerwca 2016 roku
 • i 25 października 2016.

Zdefiniowano przy tym, że ewaluacja wniosków projektowych wynosić będzie okres do trzech miesięcy.

Wymogi stawiane wnioskom

Nie jest jednak tak, że wniosek złożyć może każdy. Określone jest, bowiem, że konsorcjum projektowe musi spełniać określone wymagania. Obowiązuje tu zasada mówiąca o tym, że w sytuacji niewystarczającej ilości partnerów pochodzących z sektora prywatnego, nie będzie możliwe złożenie wniosku. Wyznaczona została również wymagana długość wniosku projektowego, która zdefiniowana została na trzydzieści stron.

Kryteria oceny wniosków

Oceny wniosków dokonywane będą w odniesieniu do następujących kryteriów:

 • daty wpływu,
 • spełnienie wymogów
 • i implementacja.

Dobrze przygotowany wniosek w ramach szybkiej ścieżki powinien bazować na biznes planie (więcej: http://mojafirma.infor.pl/zakladam-firme/biznesplan/217411,Przykladowy-biznesplan.html). Konieczne jest w nim również uwzględnienie pewnych elementów dotyczących między innymi:

 • informacji dotyczących rynku,
 • strategii dotyczącej prawa własności intelektualnej,
 • danych finansowych,
 • planowanego zwrotu uzyskiwanego z inwestycji,
 • poziomu inwestycji,
 • innowacyjności projektu.