Jak właściwie rozliczyć projekt unijny?

Przyznanie dotacji jest dla każdego komu udało się je pozyskać niewątpliwie dużym sukcesem i powodem do radości. Ale poza samym faktem przyznania dotacji, pamiętać musimy cały czas o ty, że do pełnej satysfakcji konieczne jest także właściwe rozliczanie projektów unijnych. Niejednokrotnie, w praktyce bywa to trudniejsze niż samo przygotowanie aplikacji na podstawie której można te środki pozyskać. Proces rozliczania projektu w praktyce jest ściśle związany z faktycznie wykonanymi zadaniami.

Rozliczanie projektu finansowanego ze środków unijnych

Rozliczanie projektu, który współfinansowany jest ze środków unijnych, w dużym uproszczeniu to:

Rozliczanie projektu, który współfinansowany jest ze środków unijnych, w dużym uproszczeniu to np. proces sprawozdawczości i udokumentowania wykonanych zadań

Autor zdjęcia: Janitors

  • proces sprawozdawczości i udokumentowania wykonanych zadań,
  • poniesionych kosztów kwalifikowalnych i niekwalifikowanych,
  • a także proces realizacji wskaźników w odniesieniu do zapisów zawartych we wniosku o dofinansowanie i umowie o dotację.

Warto wiedzieć, że konieczne jest przestrzeganie zasad rozliczania projektów już na etapie przygotowania wniosku i biznes planu, gdyż to właśnie wtedy określane są najważniejsze parametry projektu w zakresie:

  • kosztorysu projektu,
  • harmonogramu projektu,
  • wskaźników produktu i rezultatu,
  • a także inne zobowiązania podlegające monitorowaniu podejmowanych działań.