Motywacja do działania – dotacje

By móc otrzymać dotacje dla firm, trzeba się nieźle natrudzić. Nie tylko trzeba wykazać się wielką skrupulatnością i rzeczowością, ale także wykazać przed komisją, że nasz projekt jest wart tego, by udzielić mu dofinansowania. W praktyce nie jest to proste, bowiem konkurencja na tym polu jest naprawdę duża. Pieniędzy nie starcza nawet dla połowy chętnych warto, więc zrobić, co w naszej mocy, by znaleźć się w szczęśliwej grupie beneficjentów. Zwłaszcza, że prędko taka szansa może się nie powtórzyć.

Wszystko dobrze przemyślane i opracowane

By móc otrzymać dotacje dla firm, trzeba się nieźle natrudzić

Autor zdjęcia: wocintechchat.com

Choć fakt przyznania nam dotacji nie oznacza, że nasz pomysł musi wypalić i przyniesie nam krocie, to jednak znacznie uprawdopodabnia taki scenariusz. Dlaczego? Przede wszystkim, dlatego, że opracowując wniosek, a często również biznes plan musimy wiele istotnych kwestii bardzo wnikliwie przemyśleć. Niemożliwe jest, więc zakładanie, że jakoś będzie. Procedura oceny wniosków obejmuje również analizę naszej koncepcji biznesowej. Jeśli więc chcemy pozyskać środki na coś, co z góry skazane jest na porażkę, lub odniesienie sukcesu jest bardzo mało prawdopodobne – dotacja nie zostanie nam udzielona. Z drugiej zaś strony, jeśli należycie przyłożymy się do prezentowanego we wniosku pomysłu i dołożymy wszelkich możliwych starań by nie stało się coś, co pokrzyżuje nam plany – mamy duże szanse zrealizować swoje założenia.

Samemu, czy z fachowcami?

Z pewnością lepiej jest skorzystać z pomocy fachowców. Z jakiego powodu? Nie chodzi o to, że nie mamy wiary we własne możliwości, z pewnością smak sukcesu wynikającego z przyznanej i rozliczonej tylko i wyłącznie dzięki własnej pracy dotacji jest wspaniały, nie jednak o zaspokajanie takich osobistych pragnień tu chodzi. Nic nikomu nie trzeba udowadniać, ani dowartościowywać się w ten sposób. Liczy się fakt – stania się beneficjentem dotacji.

Drogi, które prowadzą do celu mogą być różne. Można całość opracowywać samodzielnie, można częściowo skorzystać z cudzej pomocy, a w końcu można całość zlecić do wykonania komuś innemu, ograniczając swoją rolę do dostarczania wymaganych dokumentów i składania podpisów. Czemu uważamy, że ostatnie rozwiązanie jest najlepsze? Wynika to zwłaszcza z tego, że korzystając z pomocy z zewnątrz, minimalizujemy ryzyko popełnienia błędu. Dziesiątki, a może tysiące złożonych wniosków przez takie organizacje, sprawia, że mają one doświadczenie i wiedzę o tym, na co zwracać uwagę, by przebrnąć pozytywnie przez tą machinę biurokratyczną. Dodatkowo, mając na względzie konieczność rozliczenia przyznanej dotacji, podmioty takie mają wiedzę jak konstruować wniosek, by później rozliczenie to było jak najmniej kłopotliwe (więcej: http://poradnik.wfirma.pl/-na-co-zwrocic-uwage-wypelniajac-wniosek-o-dotacje-z-pup).

Oczywiście, rozwiązanie to wiąże się też z pewnymi niedogodnościami. Do najpoważniejszych z nich należy na pewno konieczność poniesienia wysokich opłat. Jeśli więc chcemy zdecydować się na taką opcję, musimy wybrać kogoś, kto rzeczywiście zrobi to dla nas dobrze. Pamiętajmy jednak przy tym, że nawet, jeśli firma taka dołoży wszelkich możliwych starań, by wniosek został przygotowany jak najlepiej, a dotacja nie zostanie nam przyznana – wina wcale nie musi być po ich stronie. Ciężko, bowiem uzyskać dofinansowanie w postaci dotacji na działania, które w ocenie merytorycznej i tej, dotyczącej opłacalności danego przedsięwzięcia zostały zdyskwalifikowane przez komisję.