Po co pisze się biznes plan?

Oczywistym jest, że decydując się na prowadzenie własnego biznesu potrzebujemy pieniędzy. Są one potrzebne do dalszego rozwoju, czy też na konieczną reorganizację struktury naszego biznesu. Jak pokazuje praktyka jednak wcale nie tak łatwo jest pozyskać takie środki.

Żaden inwestor, czy też inna instytucja przyznająca środki, nie zdecyduje się na powierzenie swoich pieniędzy nie mając pewności, że plany biznesowe danej firmy zapewnią im odzyskanie tych nakładów z odpowiednim procentem

Autor zdjęcia: Sebastiaan ter Burg

Żaden inwestor, czy też inna instytucja przyznająca środki, nie zdecyduje się na powierzenie swoich pieniędzy nie mając pewności, że plany biznesowe danej firmy zapewnią im odzyskanie tych nakładów z odpowiednim procentem. Co zatem należy zrobić, by móc skutecznie przekonać inwestorów i instytucje przyznające pieniądze do naszych koncepcji biznesowych? Odpowiedź jest oczywista – napisać dobry biznes plan Poznań.

Powody dla których warto zadać sobie trud i przygotować swój biznes plan

Decydując się na prowadzenie działalności głowę mamy zaprzątniętą dziesiątkami spraw, koncentrujemy się na interesach dość często zapominając o tym, że należy sporządzić bardzo ważny z biznesowego punktu widzenia dokument – biznes plan. Nie jest on nam bowiem potrzebny tylko do tego by pozyskać fundusze na rozwój i bieżące funkcjonowanie firmy. Dobrze napisany biznes plan pomaga w wielu kwestiach. Do najważniejszych z nich zaliczyć możemy, że:

  • ustala i określa wartość danego biznesu,
  • stanowi istotne wsparcie przy ubieganiu się o kredyt,
  • określa i definiuje przyjęte do zrealizowania cele,
  • określa metody służące do realizacji przyjętych celów,
  • zapewnia kontrolę właściwego zagospodarowania i wykorzystania środków,
  • określa kierunek, w którym powinna zmierzać firma.

Przygotowując biznes plan swojej firmy, należy dążyć do tego, by zawarte w nim informacje dowiodły, że naszą koncepcję biznesową można z powodzeniem wcielić w życie. Wykazać należy się więc przede wszystkim posiadaną wiedzą w danym obszarze działalności, ale także talentem i doświadczeniem, który pomoże w realizacji danych celi. Kluczowym jest również udowodnienie, że posiada się wymagany zespół, który zdolny jest do realizacji założonych przedsięwzięć biznesowych.

Czym powinien charakteryzować się dobry biznes plan?

Niezależnie od tego w jakim sektorze działamy i czego tak naprawdę sporządzany przez nas biznes plan Poznań dotyczy, powinien on być napisany w odpowiedni sposób. Bardzo istotnym jest, by zadbać o jego odpowiedni język, powinien on być więc czytelny, przejrzysty i zrozumiały. Każdorazowo, nasz biznes plan powinien być dopasowany do jego odbiorców.

Dokument ważny na każdym etapie działania

Biznes plan jest dokumentem, który powinien ewoluować tak jak ewoluuje firma i jej potrzeby. Wiele podmiotów popełnia poważny w skutkach błąd, bowiem przygotowują swoje biznes plany tylko po to, by móc uzyskać dzięki nim wymagane wsparcie finansowe. Tymczasem, biznes plan jest dokumentem potrzebnym nie tylko w trakcie starań się o pozyskanie środków, ale stanowi przede wszystkim „mapę biznesową”, dzięki której na bieżąco możemy weryfikować nasze postępy i korygować podejmowane decyzje związane z zarządzaniem firmą i kreowaniem jej polityki zewnętrznej.