Studium wykonywalności

Studium wykonalności to dokument, który każdy znajdujący się w potrzebie jego wykonania podmiot, może sporządzić we własnym zakresie. Wymaga to jednak odpowiedniego przygotowania, które warto rozpocząć od analizy wytycznych Ministerstwa Infrastruktury oraz Przewodnika do analizy kosztów i korzyści projektów inwestycyjnych. Samodzielne opracowanie dokumentu wiąże się również z koniecznością, poświecenia na realizację projektu od szczęściu do ośmiu tygodni.

Studium wykonalności to dokument, który każdy znajdujący się w potrzebie jego wykonania podmiot, może sporządzić we własnym zakresie

Autor zdjęcia: Sebastiaan ter Burg (cc)

Struktura prawidłowo sporządzonego studium wykonalności powinna miedzy innymi:

 • zawierać wstępną analiza projektu,
 • zawierać wnioski,
 • zawierać definicję celów projektu,
 • zawierać identyfikacje projektu,
 • zawierać analizę wykonywalności,
 • zawierać analizę popytu,
 • zawierać analizę opcji,
 • zawierać analizę finansową,
 • zawierać analizę ekonomiczną kosztów
 • zawierać analizę ekonomiczną korzyści,
 • zawierać analizę instytucjonalną,
 • zawierać analizę trwałości projektu,
 • zawierać analizy specyficzne dla danego typu projektu,
 • zawierać analizy specyficzne dla danego typu sektora,
 • zawierać analizę oddziaływania projektu na środowisko.

Sporządzenie studium wykonalności może być również powierzone specjalistom. Takie rozwiązanie wymaga jednak bardzo ścisłej i sprawnej współpracy. Związane jest również z koniecznością poniesienia pewnych kosztów, jednak równocześnie wiąże się z oszczędnością czasu oraz gwarancją pozyskania dokumentu spełniającego wszelkie konieczne do spełnienia wymogi.