Usługi doradztwa biznesowego

Ponieważ podstawą każdego sukcesu rynkowego jest dynamiczne dopasowywanie się do zmieniającej się rzeczywistości biznesowej, konieczne jest spojrzenie na istniejące problemy, z którymi zmaga się dana organizacja z perspektywy spoza tego podmiotu. Zajmują się tym właśnie doradcy świadczący różne usługi konsultingowe.

Czym jest konsulting?

Consulting Poznań to szeroko pojmowane działanie, które służyć może do:

Autor zdjęcia: Mays Business School

Autor zdjęcia: Mays Business School

 • wskazywania obszarów w przedsiębiorstwie zapewniających możliwość uzyskiwania największych zysków oraz przewagę nad konkurencją,
 • określenia w jaki sposób firma wraz ze swoimi produktami jest postrzegana przez konsumentów,
 • wskazywania obszarów działania, na których należy skupić największe wysiłki i alokować posiadane zasoby przedsiębiorstwa,
 • zrozumienia powodów dla których prowadzone dotychczas działania okazały się sukcesem,
 • znajdowania przyczyn porażek biznesowych,
 • wskazania kierunków w których należy prowadzić ekspansję rynkową,
 • itp.

Jak działają doradcy?

Doradcy, aby osiągnąć wyżej wymienione cele podejmują działań mających na celu:

 • przeprowadzenie zaawansowanych analiz strategicznych,
 • tworzenie modeli finansowych,
 • opracowanie strategii działania,
 • wdrożenie systemów jakości,
 • realizację programów inwestycyjnych,
 • zapewnienie wsparcia w zakresie realizacji projektów strategicznych przedsiębiorstwa,
 • przebudowę istniejącego i funkcjonującego w ramach danego podmiotu modelu biznesowego,
 • opracowanie i wdrożenie koncepcji zmiany struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa,
 • wdrożenie oraz powiązanie ze sobą poszczególnych systemów zarządzania wraz z systemami motywacyjnymi funkcjonującymi w danej strukturze.