Wsparcie dla kobiet

Polki są najbardziej przedsiębiorczymi kobietami w Europie – to nie mit, to fakt udowodniony przeprowadzonymi w zeszłym roku badaniami. Już ponad milion kobiet w naszym kraju pracuje u nas na własny rachunek. Są one właścicielkami na ogół mikro i małych przedsiębiorstw. O własnym biznesie marzą także kolejne przedsiębiorcze panie. Pomocne w tym mogą być dotacje unijne poznań.

Na co można dostać pieniądze?

autor: paris20vt

autor: paris20vt

Wiele programów unijnych jest poświęconych na pomoc już istniejącym przedsiębiorstwom działającym na rynku. Otrzymane dotacje unijne poznań (o których także na stronie: http://www.strategor.pl/) właściciele firm mogą przeznaczyć na realizację różnego typu projektów od zakupu maszyn, urządzeń, technologii czy oprogramowania, poprzez dofinansowanie tworzenia e-usług, systemów B2B i tak dalej.

W każdym województwie przewidziano inne możliwości wsparcia dla mikro i małych przedsiębiorstw. Szczegółowe informacje na temat tych działań znaleźć można na stronach internetowych instytucji zarządzających Regionalnymi Programami Operacyjnymi, najczęściej są to Urzędy Marszałkowskie. Na stronach można też znaleźć informacje o aktualnych i planowanych w najbliższym czasie konkursach.

Na dofinansowanie mogą również liczyć również kobiety dopiero chcące otworzyć własną działalność. Taką możliwość daje na przykład Działalnie 6.2 Wsparcie oraz promocja Przedsiębiorczości i samozatrudnienia, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (więcej o programie: http://www.kapitalludzki.gov.pl/o-programie/). Na pomoc z tych środków mogą liczyć wszystkie osoby fizyczne, w szczególności zaś kobiety powracające oraz wchodzące po raz pierwszy na rynek pracy po przerwie powiązanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci.

Pomoc w ramach projektów z działania 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowana jest w trzech formach, przy czym najistotniejsza z nich z punktu widzenia beneficjentów jest bezzwrotna pomoc finansowa w wysokości do 40 000 zł na zakupy inwestycyjne związane z uruchomieniem własnej działalności gospodarczej. Poza tym można liczyć na pomoc finansową w kwocie do 1 100 zł miesięcznie udzielaną przez okres 6 lub 12 miesięcy na bieżące opłaty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, w tym:

  • opłaty za czynsz,
  • opłaty za media, 
  • składki ZUS’owskie,
  • itd.

W celu uzyskania szczegółowych informacji o projektach 6.2 realizowanych na danym obszarze kraju najlepiej zgłosić się do właściwego dla miejsca zamieszkania zainteresowanej osoby urzędu pracy. Informacje o aktualnie realizowanych projektach na terenie każdego z województw można odnaleźć na stronie internetowej wojewódzkiego urzędu pracy. Tam zamieszczone są również informacje o kryteriach, jakie muszą spełniać osoby chcące skorzystać z tych projektów.